fbpx

PRISER 2022-23

 • Innmeldingspenger 2.500,-
 • Oppholdspenger 82 072,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 9.085,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2022-23 Helårskurs 22-23 Halvårs høst 2022 Halvårs vår 2023
IDRETT OG FRILUFTSLIV Kr 125 207,- * 57 979,- 69 129,-*
MUSIKK  kr 111 507,- * 61 803,- * 52 204,-
MUSIKKPRODUKSJON kr 111 657,- *  60 079,-* 54 079,-
KREATIV MIX Kr 111 807,- * 52 154,- 62 154,-*
TEATERGLEDE kr 112 657,- * 60 829,- * 54 329,-
FRILUFTSLIV LETT kr 116 462,- * 52 984,- 65 979,-*
FJELLSPORT OG ELVEPADLING kr 119 857,- * 52 304,- 67 004,-*
STREAMING OG LIVEPRODUKSJON kr 113 557- * 61 779,- * 54 278,-
E-SPORT kr 117 157,- * 56329,- * 63 329,-*

 

* Inkludert linjetur, Forsikringer (for medlemmer av norsk folketrygd) og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.
Vi planlegger andre linjeturer sammen dersom smittesituasjonen gjør at vi ikke kan reise som planlagt. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

Dersom du har bostedsadresse hjemme mens du er elev her, vil dine foreldres reise- og innboforsikring som oftest gjelde for deg også. Din innboforsikring vil dekke eventuell skade og/eller tap av personlig utstyr. Sjekk ut med ditt forsikringsselskap.

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.
Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.