fbpx

PRISER

 • Innmeldingspenger 2.400,-
 • Oppholdspenger 80.070,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 9.335,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2020-2021 Helårs Halvårs høst 20 Halvårs vår 20
IDRETT ALT Kr 116 655,- * 52 753,-  64 215,- *
FOTBALL kr 117 180,- * 57 803,- * 57 265,-*
WORK AT MUSIC – Laptopmusiker kr 110 805,- *  60 103,-* 50 915,-
Kreativ MIX Kr 107 955,- * 59 678,- *
TEATER kr 110 305,- * 59 603,- * 49 765,-
Friluftsliv LETT kr 112 610,- * 52 008,- 60 565,-*
Fjellsport og Kajakk New Zealand kr 125 405,- * 51 328,- 75 190,-*
SCENEPRODUKSJON kr 111 705- * 60 803,- * 50 765,-
E-SPORT kr 115 305,- * 55 353,- * 60 265,- 
FILM OG YOUTUBE kr 113 355,- * 60 978,- * 70 815*  Nettserie og Film

 

* Inkludert linjetur, Forsikringer (for medlemmer av norsk folketrygd) og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

Dersom du har bostedsadresse hjemme mens du er elev her, vil dine foreldres reise- og innboforsikring som oftest gjelde for deg også. Din innboforsikring vil dekke eventuell skade og/eller tap av personlig utstyr. Sjekk ut med ditt forsikringsselskap.

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.
Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.