fbpx

PRISER 2023-24

 • Innmeldingspenger 2.500,-
 • Oppholdspenger 84.534,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 10.045,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2023-24 Helårskurs 23-24 Halvårs høst 2023 Halvårs vår 2024
IDRETT OG FRILUFTSLIV Kr 130.379,- * 59.340,- 73.540,-*
MUSIKK  kr 114.929,- * 53.715,-  63.715,-*
MUSIKKPRODUKSJON kr 116.479,- *  54.490,- 64.490,-*
KREATIV MIX Kr 118.229,- * 54.365,- 65.865,-*
KRUTT SCENEKUNST kr 124.579,- * 53.040,-  74 040,-*
FRILUFTSLIV LETT kr 121.684,- * 55.595,- 68.590,-*
FJELLSPORT OG KAJAKK kr 130.329,- * 58.240,- 73.340,-*
FOTO FILM FRILUFTSLIV  kr 122.079- * 61.790,- * ,-
E-SPORT kr 120.579,- * 54.090,-  60.090,-*

 

* Inkludert linjetur, Forsikringer (for medlemmer av norsk folketrygd) og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer
 • Frivillig tur til Gambia for de som går i klassen Musikk (17.000,- kr)
 • Vaksiner du trenger for å reise til Gambia

Dersom du har bostedsadresse hjemme mens du er elev her, vil dine foreldres reise- og innboforsikring som oftest gjelde for deg også. Din innboforsikring vil dekke eventuell skade og/eller tap av personlig utstyr. Sjekk ut med ditt forsikringsselskap.

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.
Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.