fbpx

PRISER

 • Innmeldingspenger 2.400,-
 • Oppholdspenger 80.070,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 9.335,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2020-2021 Helårs Halvårs høst 20 Halvårs vår 20
IDRETT ALT Kr 116 655,- * 52 752,5 64 215,- *
FOTBALL kr 112 680,- * 57 802,5 * 57 265,-*
WORK AT MUSIC – Laptopmusiker kr 108 130,- * 19/20 50 915,-
WORK AT MUSIC – Band Kr 110 730,- * 19/20 55 315,- 
TEATER kr 110 305,- * 59 602,5,- * 49 765,-
Friluftsliv LETT kr 112 610,- * 52 007,5,- 60 565,-*
Fjellsport og Kajakk New Zealand kr 125 405,- * 51 327,5,- 75 190,-*
SCENEPRODUKSJON kr 111 705- * 60 802,5,- * 50 765,-
E-SPORT kr 114 805,- * 55 102,5,- * 60 265
FILM OG YOUTUBE kr 113 355,- * 60 977,5,- *

70 815*  Nettserie og Film

 

* Inkludert linjetur, Forsikringer og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

 

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.