PRISER

 • Innmeldingspenger 2.400,-
 • Oppholdspenger 78.500,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 11.230,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt og Fordypningsprosjekt på linja.
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2019-2020 Helårs Halvårs høst 19 Halvårs vår 19
IDRETT ALT Kr 114 980,- * 51 715,- 59 500,- *
FOTBALL kr 110 830,- * 55 965,- * 54 350,- *
WORK AT MUSIC – Laptopmusiker kr 108 130,- * 58 915,- * 49 700,-
WORK AT MUSIC – Band Kr 110 730,- * 56 115,- * 62 100,- *
SKUESPILLER – film og teater kr 104 130,- * 55 915,- 54 700,- *
Friluftsliv LETT kr 109 530,- * 50 715,- 58 500,- *
Fjellsport og Kajakk New Zealand kr 123 730,- * 49 790,- 73 775,- *
SCENEPRODUKSJON kr 109 130,- * 49 915,- 58 700,- *
E-SPORT kr 113 130,- * 54 415,- * 58 200,- *
NETTSERIE OG FILM kr 119 630,- * 50 165,- 68 950,-*

Priser for halvårs VÅR 2020 legges ut senere.

* Inkludert linjetur, Forsikringer og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

 

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.