fbpx

*PRISER 2023-24

 • Innmeldingspenger 2.500,-
 • Oppholdspenger 84.534,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 10.045,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, skolejakke, årbok, diverse turer lokalt
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2023-24 Helårskurs 23-24 Halvårs høst 2023 Halvårs vår 2023
IDRETT OG FRILUFTSLIV Kr 130.379,- * 59.340,- 69 129,-*
MUSIKK  kr 121.929,- * 53.715,-  52 204,-
MUSIKKPRODUKSJON kr 116.479,- *  64.490,-* 54 079,-
KREATIV MIX Kr 116.229,- * 54.365,- 62 154,-*
KRUTT SCENEKUNST kr 124.579,- * 53.040,-  ,-
FRILUFTSLIV LETT kr 121.684,- * 55.595,- 65 979,-*
FJELLSPORT OG KAJAKK kr 130.329,- * 58.240,- 67 004,-*
FOTO FILM FRILUFTSLIV  kr 117.079- * 59.790,- * ,-
E-SPORT kr 120.579,- * 54.090,-  63 329,-*

 

* Inkludert linjetur, Forsikringer (for medlemmer av norsk folketrygd) og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.
Vi planlegger andre linjeturer sammen dersom smittesituasjonen gjør at vi ikke kan reise som planlagt. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 5000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

Dersom du har bostedsadresse hjemme mens du er elev her, vil dine foreldres reise- og innboforsikring som oftest gjelde for deg også. Din innboforsikring vil dekke eventuell skade og/eller tap av personlig utstyr. Sjekk ut med ditt forsikringsselskap.

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.
Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

Fullstendige forsikringsvilkår for reise og ulykke.