Grunnregler

Når så mange mennesker skal bo og leve sammen, er det viktig at vi har rutiner som ivaretar orden og trivsel for alle. Som elev på skolen må du ta del i det som skal til for at vi skal ha et godt miljø. Siden skolen skal være en rusfri arena, må du inngå en skriftlig avtale med skolen om å forholde deg til det. Ut over dette har vi relativt få regler. Dette er gjort slik for at elevene selv skal få være med på å regulere livet på skolen. De reglene vi har satt er imidlertid nødvendige normer og rutiner for at skolesamfunnet skal kunne fungere.

Vi blir som en stor familie der våre handlinger og holdninger får konsekvenser for andre i større grad enn ellers, og vi forutsetter at du som elev aktivt bidrar til et godt miljø.

Skolens Grunnregler

  1. Skolen ønsker aktiv deltagelse. All undervisning, arbeidsoppgaver og arrangement er obligatorisk og krever 90% registrert oppmøte.
  2. Hvis du av en eller annen grunn velger å overnatte borte fra skolens internat må dette gis beskjed om til vakthavende tilsynslærer ved skolen. Ved lengre planlagt fravær må du søke permisjon.
  3. Det skal være nattero etter kl. 23.00.
  4. Det er røykeforbud i skolens lokaler. Røyking er kun tillatt på anviste plasser utendørs.
  5. Enhver form for vold mot medelever eller ansatte aksepteres ikke. Herunder også trusler, trakassering og mobbing.
  6. Det er ikke tillatt å oppbevare noen form for våpen på skolens område, med unntak av i skolens våpenskap. Dette inkluderer også stikkvåpen, kniver og lignende.
  7. Skade som forvoldes på skolens eiendom og utstyr må erstattes.
  8. Det er forbudt å bruke eller oppbevare alkohol på skolens område. Hvis du kommer tilbake til skolen etter at du har drukket alkohol skal du gå rett til ditt eget rom.
  9. Det er forbudt å bruke eller oppbevare illegale rusmidler så lenge du er elev ved Vefsn Folkehøgskole.

I følge Lov om Folkehøgskoler, § 5, skal skolen ha et organ, disiplinærråd, som behandler disiplinærsaker. Brudd på skolens reglement vil derfor bli behandlet i disiplinærrådet. Saksbehandlingen i disiplinærrådet er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV, V og VI.

Brudd på reglene kan medføre advarsel, bortvisning fra skolen for en periode eller utvisning for godt.

Rusforebyggende Tiltak i Skolesamfunnet

Vefsn folkehøgskole ønsker å ha et rusfritt miljø. Det betyr mye for oss. Skolen skal være et trygt sted å være for alle. Dette er også avgjørende for at vi skal kunne få til et godt skolemiljø, nå våre mål og få gjennomført de aktivitetene vi ønsker sammen med dere. Det er viktig at vi alle sammen, både elever og personale, bidrar for å skape denne tryggheten. Som elev ved Vefsn Folkehøgskole forventer vi at du aksepterer og respekterer de reglene vi har for å trygge miljøet, fellesskapet og hver enkelt elev.

Det er ikke tillatt å oppbevare eller drikke alkohol på skolens område. Hvis det blir oppdaget at noen oppbevarer alkohol innenfor skolens område, forbeholder vi oss retten til å beslaglegge dette. Hvis du kommer tilbake til skolen etter at du har vært ute og drukket alkohol, skal du gå direkte til ditt eget rom og forholde deg til regelen om nattero kl. 23.00.

På Vefsn Folkehøgskoles turer, undervisning, og arrangementer utenfor skolens område, gjelder reglene om bruk av alkohol. I forbindelse med noen linje- og utenlandsturer lages også egne avtaler mellom elev og linjelærer.

Det er ikke lov å bruke eller oppbevare narkotiske stoffer av noe slag mens du er elev ved skolen. Dette gjelder også medikamenter som skolen på forhånd ikke er kjent med at du trenger for medisinsk behandling. Som en del av skolens arbeid for å opparbeide og beskytte et rusfritt miljø, vil vi ved sterk mistanke om bruk av narkotiske stoffer be politiet om hjelp til å vurdere tiltak for å bekrefte eller avkrefte mistanken.

Vi gjør også oppmerksom på at dersom du slutter eller blir utvist fra skolen, må du betale skolepenger for seks uker utover sluttdato. Denne regelen er felles for alle folkehøgskolene i Norge.

Ved å klikke på "Aksepterer", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.