Personvern og cookies

Personvernerklæring for Vefsn folkehøgskole

Denne personvernerklæringen handler om:

  • Hvordan Vefsn folkehøgskole samler inn og bruker personopplysninger når du har søkt opptak og mens du er elev hos oss.
  • Hvem som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.
  • Hvilke plikter Vefsn folkehøgskole har når vi behandler opplysningene.
  • Hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Personvernerklæringen følger kravene som fremgår av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. personopplysningsloven § 2, nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningen kan identifisere en konkret person. Eksempler på personopplysninger om deg som blir registrert og behandlet ved Vefsn folkehøgskole er opplysninger som navn, bilde, kontaktinformasjon, fag, fravær m.m.

Behandling av personopplysninger ved Vefsn folkehøgskole

Formålet med personopplysningsloven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Det er viktig for Vefsn folkehøgskole at behandlingen av personopplysninger utgjør et så lite inngrep som mulig for den enkelte registrerte som er praktisk, teknisk og økonomisk mulig, jf. personopplysningsloven §§ 8, 9, 11 og 28. Som registrert har du derfor viktige rettigheter som skal ivaretas.

All behandling av personopplysninger ved Vefsn folkehøgskole skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vefsn folkehøgskole skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn hva som er nødvendig for å oppfylle folkehøgskolenes formål. Les mer i folkehøyskoleloven.

Hvilke personopplysninger behandler Vefsn folkehøgskole?

Søker du opptak til og/eller er student ved Vefsn folkehøgskole må vi samle inn og registrere blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Formålet med registreringene er å administrere din søknad og dine studier hos oss. Opplysningene registrerer du normalt selv via folkehogskole.no. Opplysningene blir lagret i Wisweb Navi som er det systemet Vefsn folkehøgskole bruker til studieadministrative data.

Alle elever blir fotografert. Bildet benyttes til ISIC studiekort, og lagres i Wisweb Navi.

Personopplysninger til tredjepart

Vefsn folkehøgskole vil kunne utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler, eksempelvis til Lånekassen.

Utlevering av personopplysninger skjer etter Offentleglova.

Bestemmelsene i personopplysningsloven vil ikke kunne gi begrensninger i innsynsretten der henvendelsen gjelder personopplysninger.

Dine rettigheter

Innsyn

Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg ved Vefsn folkehøgskole og hvordan disse opplysningene blir behandlet jf. bestemmelsen i personopplysningslovens § 18.

Retting, sletting

Som registrert ved Vefsn folkehøgskole har du i visse tilfeller rett til å kreve retting og sletting av opplysninger om deg selv, jf. personopplysningslovens § 27 og § 28. Eksempelvis vil dette kunne gjelde opplysninger som er uriktige og / eller ufullstendige, eller opplysninger Vefsn folkehøgskole ikke har adgang til å behandle.

Krav fra deg som registrert skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvem kan jeg kontakte?

Behandlingsansvarlig

Ved Vefsn folkehøgskole er det i henhold til bestemmelsen i personopplysningsloven rektor som har det overordnede ansvaret for alle behandlinger av personopplysninger og  er behandlingsansvarlig. Den daglige oppfølgingen av dette ansvaret er delegert til administrasjonen, og det er denne som svarer på henvendelser om behandlinger av personopplysninger ved Vefsn folkehøgskole.

Dersom du ønsker å få informasjon om hva slags type opplysninger som er registrert om deg, ønsker innsyn/retting/sletting i det som er registrert om deg, eller har generelle spørsmål om behandlinger av personopplysninger ved Vefsn folkehøgskole, kan du ta kontakt på toppen@vefsnfolkehogskole.no

Administrasjonen

Administrasjonen skal ivareta personverninteressene til både elever og ansatte ved Vefsn folkehøgskole. Ordningen er tilrettelagt og administrert av Datatilsynet. Administrasjonen kan blant annet bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos Vefsn folkehøgskole med å ivareta deres rettigheter. Du kan kontakte administrasjonen på toppen@vefsnfolkehogskole.no

Bruk av Cookies (informasjonskapsler)

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som blir lagret på din pc. De inneholder blant annet informasjon om hvilke nettsteder du besøker. Med informasjonskapsler kan vi registrere hvordan du bruker hjemmesiden vår og vi kan løpende forbedre nettsidene slik at de blir enklere og bedre å bruke.

Hvem ser informasjonen?

Vi bruker informasjonen internt i organisasjonen. Vi bruker ikke cookies til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Vi sikrer at de personopplysninger som du gir oss ikke blir misbrukt, jf. reglene i personopplysningsloven. Det gjelder for eksempel informasjon om hvordan du bruker nettstedet og alle andre opplysninger som logges ved besøk. Våre cookies kan ikke spre skadelige programmer eller skade din pc på noen måte.

Les mer om hvordan du administrerer cookies på nettvett.no

  • Nødvendige cookies: Vi bruker cookies for å huske valg du har gjort på nettstedet og for å øke brukervennligheten. Disse slettes ikke etter endt besøk. Dette gjør at fremtidig besøk på nettsiden vil være raskere og mer tilpasset deg. Om du deaktiverer disse kan vi ikke garantere at all funksjonalitet på nettstedet fungerer som den skal.
  • Sesjonsavhengige cookies: Disse brukes blant annet for å registrere at en besøkende er inne på nettsiden. Disse slettes etter endt besøk.
  • Tredjeparts cookies: Dette er cookies fra et annet domene. Disse brukes blant annet for å innhente besøksstatistikk for å kunne forbedre brukeropplevelsen av nettstedet. Google Analytics er statistikkverktøyet vi bruker.

Markedsføring

Vi bruker også cookies i samarbeid med tredjepartsaktører (Facebook) for å gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker. Cookiesene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som person.

Facebook

For å vise mer relevante annonser og få mer effektiv bruk av annonsekroner på Facebook, benytter vi måling fra Facebook som setter cookies på nettstedet vårt.

Les mer om Facebooks personvern på facebook.com

Nettstatistikk

Folkehøgskolene samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på folkehogskole.no. Verktøyet vi benytter for å innhente denne statistikken er Google Analytics.

Vi samler inn nettstatistikk for å å forbedre nettstedet og måle hvor godt det fungerer. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Les mer om Google analytics og personvern her

Ved å klikke på "Aksepterer", godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.