FELLES FOR ALLE

 

På TOPPEN har vi sansen for å gjøre mange ting sammen og på tvers av linjene. For å skape minner trengs det opplevelser, og det prøver vi å prioritere hos oss. En del av det vi gjør sammen ligger fast på timeplanen, og andre ting gjør vi periodevis.

FELLESFAG


På folkehøgskole har vi noe som kalles fellesfag. Det er noen timer i uka som alle elevene deltar på. Hos oss er dette fag som vi mener er viktige for hver enkelt og som gjør året til en felles opplevelse.

 • Morgensamling – en sang og noe interessant å tenke på
 • Allsang – sangstund med lav terskel
 • Aktivitet – for å få rørt seg litt
 • Tematimer – et tema i tiden
 • Rektors hjørne – det rektor har på hjertet
 • Husmøte – en prat på avdelingen der du bor
 • Vasketime – alle vasker rom og felles områder på avdelingen

FELLESSKAP

På Toppen bruker vi tid på å bli godt kjent med hverandre og dele opplevelser sammen. Vi har beholdt mye av den gode folkehøgskoletradisjonen med fellesskap og deltagelse. Det er en av grunnene til at vi får et godt miljø på skolen. Vi har en rekke happenings, turer og fellesopplevelser sammen i løpet av året. Noe har et faglig innhold mens andre ting er mest for hyggen.

 • Høstprosjekt (felles sceneproduksjon)
 • «Kræsjkurs» i folkehøgskole
 • «Live or let die…» (felles tur)
 • Overnattingstur
 • Elevkvelder
 • Helgeopplegg
 • Juleforberedelser
 • Kino
 • Teater
 • Konserter
 • Kamper
 • Turnèringer
 • Solidaritetsarbeid
 • Turer i nærområdet
 • Blåtur