fbpx

 

Aktuelt om COVID-19

Vi planlegger foreløpig oppstart som normalt høsten 2021. Dersom smittesituasjonen krever det, vil vi endre mottaket til kohortvis. Det blir sendt ut mer informasjon om mottaket når det nærmer seg. Vi har gode smittevernplaner, og gjorde oss mange bra erfaringer i året som gikk. Vi føler oss trygge på at vi
skal få det til i år også.

Som informasjon kan du her lese om hvordan vi i fjor gjorde det etter ferier.

I samråd med smittevernlege i kommunen, vil skolen etter ferier gå i rød beredskap inntil nye prøvesvar foreligger. Kohortene vil bli avgrenset til de
elevene bor sammen med. Alle elever må gjennomføre risikovurderinger i forhold til reisemåte og omgang med andre mennesker når de kommer heim, og
følge nasjonale smittevernråd.

Ingen må ikke komme tilbake til skolen dersom de er syke. Bruk reiseforsikring for å få refundert utgifter ved eventuell ombooking av billetter. Elever som kommer fra utlandet skal sitte 10 dager i innreisekarantene.

Alle elever skal testes to dager etter tilbakekomst. Det tar 1-2 dager før de får svar. Dette betyr karantene 3-4 dager etter tilbakekomst.

Linjelærer vil sørge for undervisningsopplegg i karanteneperioden.

Avdelingen regnes som en kohort. Elever kan derfor sosialisere med forsiktighet innad i kohorten under karanteneperioden.

Hvis en på kohorten tester positivt, vil hele kohorten isoleres og smittevernlege i Vefsn tar over ansvaret.

 

Vi oppfordrer sterkt til at elever på reise forholder seg lojale til de regler som gjelder i det området de oppholder seg. Vi ser fram til å få starte opp
igjen i januar, og ønsker god jul og god helse til alle sammen. Ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål 🙂