fbpx

Aktuelt om COVID-19

Vi planlegger oppstart og elevmottak som normalt 22.08. 2021. Den første tiden vil vi være i rød beredskap og de første dagene vil være tilpasset til det. Kommunens smitteverntjeneste tester alle elever etter ankomst, og når alle har fått negativ test kan vi åpne opp til gul beredskap. Da er vi tilnærmet normal drift på skolen. Vi har gode smittevernplaner, og gjorde oss mange bra erfaringer i året som gikk. Vi føler oss trygge på at vi
skal få det til i år også. Det vil bli gitt mer detaljert informasjon i forbindelse med skolestart.

Dersom du kommer fra et område med stigende smitte, anbefaler vi at du tester deg før du kommer. Og dersom du er syk/ har symptomer, ønsker vi at du utsetter ankomsten til skolen inntil du er frisk eller har fått en negativ test hjemme.

 

Angående vaksinering, har vi fått følgende informasjon fra FHI:

Vaksinering av studenter i sommer og etter semesterstart

Folkehelseinstituttet anbefaler at:

  • Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert
  • Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er
    fullvaksinert

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om  første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli  vaksinert på.

Distribusjon av koronavaksinedoser er komplisert med en krevende logistikk og det er fremdeles knapphet på vaksiner. Fordeling av vaksiner til kommunene følger en fordelingsnøkkel der befolkningens størrelse og status for prioritering av vaksinedoser er viktige forutsetninger. Dersom mange studenter (og andre) ber om vaksine i en annen kommune enn deres registrerte bostedskommune, vil det kunne forsinke vaksineringen.

Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. Dette gjelder studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter, samt elever ved folkehøyskoler. Folkehelseinstituttet vil sørge for at studiekommuner med store studentpopulasjoner får nok doser til å gjennomføre vaksinasjon og kartlegger nå behovet i de ulike kommunene. 

Her ved skolen vil du få moderna-vaksinen. Og det er helt problemfritt å gi denne som 2.dose, selv om du har fått pfeizer som 1.dose. 

Vi ber om at alle elever som ønsker dose 2 hos oss etter skolestart, gir beskjed til skolen om dette snarest.

 

 

Utdrag av smittevernplan skoleåret 2020-21:


Her kan du her lese om hvordan vi gjorde det i forbindelse med ferier sist år.

I samråd med smittevernlege i kommunen, vil skolen etter ferier gå i rød beredskap inntil nye prøvesvar foreligger. Kohortene vil bli avgrenset til de
elevene bor sammen med. Alle elever må gjennomføre risikovurderinger i forhold til reisemåte og omgang med andre mennesker når de kommer heim, og
følge nasjonale smittevernråd.

Ingen må ikke komme tilbake til skolen dersom de er syke. Bruk reiseforsikring for å få refundert utgifter ved eventuell ombooking av billetter. Elever som kommer fra utlandet skal sitte 10 dager i innreisekarantene.

Alle elever skal testes to dager etter tilbakekomst. Det tar 1-2 dager før de får svar. Dette betyr karantene 3-4 dager etter tilbakekomst.

Linjelærer vil sørge for undervisningsopplegg i karanteneperioden.

Avdelingen regnes som en kohort. Elever kan derfor sosialisere med forsiktighet innad i kohorten under karanteneperioden.

Hvis en på kohorten tester positivt, vil hele kohorten isoleres og smittevernlege i Vefsn tar over ansvaret.

 

 Ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål 🙂