fbpx

Det er mange som er spente på hvordan skolestarten kommer til å bli. De elevene som har tatt plass hos oss, har fått Informasjon om ankomst og oppstart sendt på epost. På Toppen har vi som på andre skoler, gjort noen tilpasninger knyttet til Covid-19 for oppstarten i august og videre i høstsemestret. Nå er det også kommet en offisiell melding om at vi kan starte opp. Se folkehogskole.no

Kommunelegen i Vefsn har bestemt at alle elever som kommer hit og skal gå på folkehøgskole, blir testet for covid-19. Testingen blir gjort på skolen, og elevene vil få nærmere informasjon ved ankomst,  Se Aktuelt.

Vi vil ha elevmottak i grupper på to og to klasser, fordelt slik:

SØNDAG 23.08. – Friluftsliv LETT og Fjellsport og Kajakk NZ
TIRSDAG 25.08. – Kreativ MIX og E-sport
TORSDAG 27.08. – Teater og Sceneproduksjon
SØNDAG 30.08. – Fotball og Laptopmusiker

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt. Dette er basert på signaler fra myndigheter og det faktum at andre typer skoler er i ferd med å åpne opp igjen. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at hvis dette fortsetter vil det være klart for skolestart i august.

Noen endringer vil det likevel bli. Vi har lagt opp til at elevene kan ankomme skolen klassevis for å unngå at så mange kommer samtidig (se skoleruta). Da vil mottaket gå over noen flere dager enn til vanlig, og vi vil ha bedre oversikt. I startfasen tenker vi også at elevene holder seg mest mulig sammen, og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. Dette til det beste for elevene og samfunnet rundt. I Mosjøen har vi bare hatt ett smittetilfelle siden det hele startet, så kommunen har god kontroll.

De linjene som har utenlandstur på høsten, flytter turene sine til vårsemestret. Vi reiser heller ikke før vi får klarsignal fra myndighetene om at det er forsvarlig. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet korona-situasjonen i de landene vi planlegger å reise til. Dette vil vi tilpasse oss til, og planlegge turene i forhold til dette.

Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både på campus, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten. Elevene kommer til å få gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.

Vi har satt av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte, eventuelt blir syke. Vi har kort vei til nærmeste legekontor og et godt samarbeid er allerede på plass.

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskolene enda, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i arbeidet med forberedelsene inntil denne kommer.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Elevene vil få mer endelig informasjon nærmere skolestart. Uansett så skal vi tilpasse oss slik at våre elever har det trygt på skolen. Vi gleder oss til skolestart og å få elever på skolen!

Du kan lese mer om Korona og folkehøgskoler på https://www.folkehogskole.no/korona