fbpx

 

Aktuelt om COVID-19

I samråd med smittevernlege i kommunen, vil skolen etter juleferien gå i rød beredskap inntil nye prøvesvar foreligger. Kohortene vil bli avgrenset til de
elevene bor sammen med. Alle elever må gjennomføre risikovurderinger i forhold til reisemåte og omgang med andre mennesker når de kommer heim, og
følge nasjonale smittevernråd. 

Ingen må ikke komme tilbake til skolen dersom de er syke. Bruk reiseforsikring for å få refundert utgifter ved eventuell ombooking av billetter. Elever som kommer fra utlandet skal sitte 10 dager i innreisekarantene.

Alle elever skal testes to dager etter tilbakekomst. Det tar 1-2 dager før de får svar. Dette betyr karantene 3-4 dager etter tilbakekomst. 

Linjelærer vil sørge for undervisningsopplegg i karanteneperioden.  

Avdelingen regnes som en kohort. Elever kan derfor sosialisere med forsiktighet innad i kohorten under karanteneperioden.  

Hvis en på kohorten tester positivt, vil hele kohorten isoleres og smittevernlege i Vefsn tar over ansvaret.

 

Vi oppfordrer sterkt til at elever på reise forholder seg lojale til de regler som gjelder i det området de oppholder seg. Vi ser fram til å få starte opp
igjen i januar, og ønsker god jul og god helse til alle sammen. Ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål 🙂