SKOLERUTE

Skolerute 2018-19 

Vi har mottak av elever søndag 26. august 2018.
Første undervisningsdag er mandag 27. august 2018.
Juleferie f.o.m 15. desember 2018
Første undervisningsdag etter jul er 08. januar 2019
Avslutning av skoleåret er lørdag 11. mai 2019

Denne skoleruten er forenklet, så høstferie og påskeferie er ennå ikke satt.

Skolerute 2017-18

Mottak elever          27.08
Første undervisningsdag   28.08
Høstferie f.o.m 06.10 – t.o.m 16.10
Juleferie f.o.m 15.12 kl. 14.00 – t.o.m 03.01
Påskeferie f.o.m 23.03 – t.o.m 04.04
Skoleavslutning    12.05

FERIER
I ferier er skolen stengt og du må forlate skolens område. Du kan reise hjem etter undervisningsslutt kl 15.00 dagen før feriestart dersom ikke annet er oppgitt. Ellers må du reise fra skolen i løpet av første feriedag. Det ikke er mulig å overnatte på internatet etter at ferien har startet. Det er derfor smart å ordne seg med billetter i god tid. Du kan komme tilbake fra ferie dagen før undervisningen starter. Første måltid er som regel kveldsmat denne dagen.

Både for deg som elev og for personalet er det viktig å ta pauser. Folkehøgskoleåret er travelt og fullt av inntrykk, og i ferien kan det være fint å reise hjem og bli stelt godt med av foreldre og venner.