FELLES FOR ALLE

english


Fellesfag
På Toppen bruker vi tid på å bli godt kjent med hverandre og dele ting sammen. Vi har beholdt mye av den gode folkehøgskoletradisjonen med fellesskap og deltagelse. Derfor har vi noen timer i uka som alle elevene deltar på:

 • Morgensamling
 • Allsang
 • Aktivitet
 • Tematimer
 • Rektors hjørne
 • HusmøteFellesskap
I tillegg har vi en rekke happenings, turer og opplevelser sammen. Noe har et faglig innhold mens annet er mest for opplevelsens del.

 • Høstprosjekt (felles sceneproduksjon)
 • «Live or let die…»
 • Film-, lyd-, bildeprosjekt
 • Overnattingstur
 • Elevkvelder
 • Helgeopplegg
 • Kino
 • Teater
 • Konserter
 • Kamper
 • Turnèringer
 • Solidaritetsarbeid
 • Turer i nærområdet

 “Friheten til å gjøre det en har lyst til, og muligheten
til å gjøre ting en aldri hadde turt å gjøre ellers.”

Cathrine Ålstedth – work@stage