PRISER

 • Innmeldingspenger 2.400,-
 • Oppholdspenger 77.000,-
  Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
 • Felleskostnader 8.500,-
  Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, årbok, diverse turer lokalt og Fordypningsprosjekt.
 • Linjekostnader dekker alle kostnader på den enkelte linje, materiell og studietur på linja. Prisen varierer noe mellom linjene.

 

Priser 2018-19 Helårs Halvårs høst Halvårs vår
IDRETT ALT Kr 105 750,- * 49 000,- 59 500,- *
FOTBALL kr 106 600,- * 54 750,- * 54 350,- *
WORK AT MUSIC – Laptopmusiker kr 103 900,- * 57 700,- * 49 700,-
WORK AT MUSIC – Band Kr 106 500,- * 54 900,- * 54 100,-
SKUESPILLER – film og teater kr 99 900,- * 54 700,- * 47 700,-
Friluftsliv LETT kr 105 300,- * 49 500,- 58 500,- *
Fjellsport og Kajakk New Zealand kr 119 500,- * 48 575,- 73 775,- *
LYD LYS SCENE kr 103 400,- * 48 700,- 58 700,- *
E-SPORT kr 108 900,- * 53 200,- * 58 200,- *
NETTSERIE OG FILM kr 115 400,- * 48 950,- 68 950,-*

 

* Inkludert linjetur og evt. deltakelse på turnéringer.
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

 • De som bor i de nye internatene betaler 4000,- mer i oppholdspenger
 • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad
 • Forsikring av utstyr
 • Noen valgfag og frivillige turer

 

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.