INFORMASJON

LITT OM OPPTAKET

Vi har ikke så mange kriterier for hvem som kan søke, men du må være 18 år eller bli det i løpet av første semester. Hvis du søker på E-sport må du legge ved skjermbilde av spillerprofilen din i søknaden. Hvis du søker på WAM Band er det også en forutsetning at du kan spille et instrument fra før.

Opptaket starter 1. februar og da vil du få en mail fra oss. Videre tar vi opp elever inntil plassene er fylt opp. I noen tilfeller vil sammensetningen på linja bestemme om du får plass eller må stå på venteliste. For eksempel på WAM Band, der ikke alle kan spille samme instrument. Hvis det er flere søkere til ei linje enn det er plass til, vil søkernummeret ditt kunne avgjøre om du får plass eller ikke.

Linjelærer pleier som oftest å ringe opp de som søker. Da kan dere bli litt bedre kjent og finne ut om du har funnet den folkehøgskolen som som passer deg best. Kanskje du har noen spørsmål eller noe du vil fortelle om deg selv også.

 

LITT OM DAGLIGLIVET

INFORMATION in ENGLISH

Under ser du hvordan timeplanen så ut i vanlige uker sist skoleår. Det vil kanskje bli noen justeringer for neste skoleår, men timeforholdet vil være det samme. De fleste valgfag foregår på ettermiddag/ kveld. En del linjeaktivitet forutsetter også jobbing på kveldstid. Vi deler skoleåret i 5 perioder, noe som vil medføre noen endringer i planen gjennom året.

Timeplanmal skoleåret 2017-18 red

I løpet av året er det undervisning/ arrangement ca annenhver lørdag og 4-5 søndager.

Skolen er åpen til vi låser kl. 23.00 (til vanlig).  Det er vel nærmest en forutsetning for å trives på en folkehøgskole at en vet å benytte seg av denne muligheten.  Noen av undervisningsrommene er tidvis bortleid til kurs og lignende, men det er likevel god tilgang på de fleste rom også utenom ordinær undervisningstid.

Som elev på folkehøgskole må du ta en del ansvar for fellesskapet, både sosialt og praktisk. Det innebærer også arbeid på dugnad og kjøkken/ internattjeneste. Ut over disse fellespliktene er selvsagt renhold og orden på eget rom og bad/wc ditt ansvar.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Vi har et kjøkken i tilknytning til elevstua som kan benyttes hvis du ønsker å lage deg en matbit selv. Her gjelder prinsippet om å rydde etter seg selv.

På skolen vasker du klærne på et felles vaskerom, som alle elevene bruker.  Vaskemiddel får du av oss. Det kan være lurt å merke klærne før du kommer, slik at de ikke så lett blir forvekslet.

Det er ikke tillatt å ha med seg kjæledyr på skolen. Røyking kun på anviste plasser (gjelder også elsigaretter).

LINJETUR

I løpet av skoleåret skal alle linjene på tur, både innenlands og utenlands. Linjeturen er beskrevet på linjesiden. Det er viktig at du har gyldig pass og europeisk helsetrygdkort. Du får mer informasjon om turene når skoleåret starter.

VALGFAG

Valgfag velger du etter at du har kommet hit, men storvalgfagene Inngangen til høyere utdanning (ta opp fag) og Dykking kan du melde deg på allerede nå. Når det gjelder Dykking er det en begrensning på 15 deltakere, så her er det først til mølla som gjelder. For valgfaget Inngangen til høyere utdanning er det greit at vi før skolestart får en oversikt over hvor mange som ønsker å delta. Da kan vi enklere forberede oss, og ha ting klart til skolestart. Det er også greit å vite om det blir mange nok til at vi kan komme i gang med faget.

FORSIKRINGER

Det kan være lurt å sjekke at du har forsikringer som dekker alle forhold ved å bo utenfor hjemmet.  De fleste forsikringsselskaper har ”Forsikringspakker for studenter”.  Kontakt forsikringsselskapet dere benytter for å høre hva du trenger.  Sjekk at du har forsikring som dekker enkeltgjenstander med høy verdi (kamera, datautstyr, musikkinstrumenter og sportsutstyr).  Det kan også være lurt å sikre seg mot skader du kan komme til å utrette på andres eiendeler.  Skolen har kollektiv ulykkesforsikring for elevene.

 

OM LÅN OG STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE

 Sørg for pengene til høsten – søk stipend og lån på www.lanekassen.no

Så snart du har fått studieplass, kan du sende søknaden din om stipend og lån via nettet. Bruk Lånekassens nettsøknad for skoleåret.

Enkel og sikker utfylling

Utfyllingen er enkel på nettet.  Du får bare spørsmål som er relevante for akkurat deg, og det er ikke mulig å glemme noe i utfyllingen av nettsøknaden.  Dersom du må dokumentere noe i søknaden, får du beskjed om det.  Du kan sende dokumentasjonen som et elektronisk vedlegg til nettsøknaden, eller du kan ettersende den.

Sjekk resultatet på www.lanekassen.no

Noen dager etter at søknaden er sendt over nettet, kan du sjekke på “Dine side” på www.lanekassen.no om søknaden din er behandlet, og hvor mye penger du får.

Jo tidligere du søker jo større er sjansen for at utbetalingen er klar ved skolestart. Svaret på søknaden blir sendt direkte til deg på den adressen du har oppgitt i søknaden.

https://www.lanekassen.no/folkehogskole

Lånekassens regler fra 2017-2018