HVA KOSTER DET?

english

  • Innmeldingspenger 2.400,-
  • Oppholdspenger 77.000,-
    Dekker mat og boutgifter for hele skoleåret.
  • Felleskostnader 8.500,-
    Inkluderer felles ekskursjoner/kino/forestillinger/konserter, vasking av tøy, internett og administrasjonskostnader. I prisen får du også skolebilde, årbok, diverse turer lokalt og Fordypningsprosjekt.

 

LINJEKOSTNADER
(Prisene gjelder skoleåret 2018-19)

Dekker alle kostnader til undervisning, materiell og studietur på linja.

IDRETT ALT
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr   2 400,-
kr 77 000,-
kr   8 500,-
kr 17 200,- *
kr 105 100,-
 
FOTBALL 
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr   2 400,-
kr 77 000,-
kr   8 500,-
kr 18 700,- *
kr 106 600,-
 
WORK AT MUSIC – laptop og band
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr  2 400,-
kr 77 000,-
kr  8 500,-
kr 16 000,-(laptop)/ 18 600,- (band)*
kr 103 900,-/ 106 500,-
 
SKUESPILLER – film og teater
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr  2 400,-
kr 77 000,-
kr  8 500,-
kr 12 000,- *
kr 99 900,-
 
FRILUFTSLIV LETT
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr  2 400,-
kr 77 000,-
kr  8 500,-
kr 17 400,-*
kr 105 300,-
 
FJELLSPORT OG KAJAKK – New Zealand
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr   2 400,-
kr 77 000,-
kr  8 500,-
kr 31 600,-*
kr 119 500,-
LYD/LYS/SCENE
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr  2 400,-
kr 77 000,-
kr  8 500,-
kr 17 000,- *
kr 104 900,-
 
ESPORT
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr   2 400,-
kr 77 000,-
kr   8 500,-
kr   21 000,-*
kr 108 900,-
 
NETTSERIE OG FILM
Innmelding
Oppholdspenger
Felleskostnader
Linjekostnad
Totalt
kr   2 400,-
kr 77 000,-
kr   8 500,-
kr   27 500,- *
kr 115 400,-
 

*Inkludert linjetur og evt. deltakelse på turnéringer
Med forbehold om endringer.

Diverse tillegg:

  • De som bor i de nye internatene betaler 4000,- mer i oppholdspenger
  • Spesiell diett beregnet ut fra grunnstønad

 

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter.

Hvis du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du betale skolepenger for 6 uker fra sluttdatoen.
Dette gjelder også om du skulle bli utvist for brudd på skolens regler.

sokeknapp_invertert